W Żłobku nr 82 Bajka opieka nad dziećmi realizowana jest dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy wg umowy w okresie od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r.

Rekrutacja do żłobka odbywa się przez stronę – rekrutacja

DOKUMENTY DO POBRANIA