dzieci-zlobek-bajka-oneNiepubliczny Żłobek „Bajka” funkcjonuje od 2 stycznia 2004 r. i został wpisany decyzją Wojewody Mazowieckiego do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej nr. księgi rejestrowej 14-02654, co pozwoliło na uzyskanie statusu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz prawa do posługiwania się nazwą żłobek. Żłobek spełnia wszystkie wymogi określone w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych dla dzieci od 6 m-ca życia do 3 lat.

W świetle nowej ustawy żłobkowej na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.Nr.45,poz. 235, od dnia 1.06.2011 roku żłobek „Bajka” został wpisany do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 47/Z/2011. Od dnia 1 września 2023 roku żłobek Bajka G M Taranek s.c. został wpisany przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 250/26/P.

Żłobek zapewnia dzieciom opiekę w warunkach zbliżonych do warunków domowych. W kolorowych, dobrze wyposażonych salach dzieci rozwijają swoje zainteresowania, zdolności, umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju w zakresie poszczególnych sfer. Zajęcia z rytmiki (dwa razu w tygodniu), zabawy konstrukcyjne, zabawy z piłką, gimnastyka, rysowanie, malowanie, lepienie i wiele innych form dziecięcej działalności, pozwalają rozwijać różne aspekty rozwoju dziecka. Organizujemy również imprezy okolicznościowe (urodziny, zakończenia roku, bale integracyjne, spotkanie z Mikołajem, bale karnawałowe) oraz realizujemy program teatrzyków dla dzieci.

Dzieci - żłobek Bajka - WarszawaPonadto placówka zapewnia dzieciom całodzienną opiekę pielęgniarską, polegającą na wykonywaniu codziennych zabiegów pielęgnacyjnych. Zapewnia prowadzenie programu adaptacyjnego.

Oferuje całodzienne wyżywienie z uwzględnieniem norm żywieniowych i diet. Posiłki przygotowywane są na miejscu w kuchni żłobkowej. Kuchnia żłobkowa na podstawie decyzji NR.HŻ/3//04 wydanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną, spełnia wymagania higieniczne do zapewnienia higieny przy produkcji posiłków na bazie surowców mięsnych, warzyw i świeżych Dzieci - żłobek Bajka - Warszawajaj, oraz do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej tych artykułów.

Dzieci w żłobku mogą bezpiecznie bawić się i wypoczywać w ogrodzie przyległym do budynku żłobka. Atrakcyjny plac zabaw, wyłożony bezpieczną wykładziną z tartanu z atestem i wyposażony w bezpieczne urządzenia do zabaw na wolnym powietrzu: zjeżdżalnie, domki, huśtawki, rowerki jeździecki, bujaki, piaskownicę.

Nasza placówka gwarantuje życzliwą i przyjazną atmosferę, indywidualne podejście do dziecka oraz bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami dziecka.